Ras o Amgylch Môn

Ras hwylio chwedlonol o amgylch arfordir Môn yw Ras o Amgylch Môn sydd wedi’i chynnal bob blwyddyn ers 1966,

47 mlynedd yn ôl, roedd y ras yn cymryd dau ddiwrnod gyda’r morwyr yn mwynhau noson mewn gwesty yng Nghaergybi.   Ond newidiodd hynny’n fuan, er nad oes neb yn gwybod yn iawn pryd, a daeth yn fordaith ddi-dor o amgylch yr ynys.

Mae’r ras yn un gyffrous, anturus ar brydiau, ond y cyfle i hwylio o amgylch arfordir hardd yr ynys a herio’r moroedd yw’r hyn sy’n gwneud hon yn ras y mae hwylwyr yn ymgiprys i gymryd rhan ynddi.

Mae’r ras yn cychwyn ac yn gorffen ym Mhorthaethwy, yn cychwyn drwy hwylio i lawr afon Menai, o dan y ddwy bont a thrwy ddyfroedd twyllodrus Pwll Ceris   Yna, heibio harddwch Niwbwrch a rhamant Ynys Llanddwyn, Rhosneigr, canolfan chwaraeon antur yr ynys, ac i fyny at oleudy Ynys Lawd, y llusern gyntaf ar arfordir gogleddol Môn cyn cyrraedd Caergybi.   Yna, ymlaen i lawr ochr ddwyreiniol yr ynys, heibio i Ynys Badrig â’i cherrynt gwyllt, Amlwch, hen borthladd lle byddai llongau’n llwytho copr Mynydd Parys, ac i lawr i Drwyn Lynas, goleudy â’i waliau castell anarferol ger Llaneilian, cyn mynd heibio Moelfre a Benllech a chyrraedd Ynys Seiriol, nawfed ynys fwyaf oddi ar arfordir Cymry a lle mae pen gogledd-ddwyreiniol Afon Menai.     Gyda’r terfyn ar y gorwel, rhan olaf y ras yw heibio Biwmares ac yn syth i lawr i Borthaethwy.

Bydd y ras eleni’n cael ei chynnal ddydd Sadwrn 3 Awst.  Y record yw 9 awr a 40 munud.  A fydd yn cael ei thorri eleni?  Amser a ddengys!

Yn 2014, bydd y ras yn mynd yn ôl at ei gwreiddiau ac yn dod yn ddigwyddiad deuddydd unwaith eto.   Mae’r dyddiad i’w gadarnhau, ond bydd yn cychwyn ac yn gorffen ym Miwmares gyda seibiant dros nos yng Nghaergybi.

1 Awst 2020