Hafan

Bydd y ras eleni’n cael ei chynnal ddydd Sadwrn 5 Awst.  Y record yw 9 awr a 40 munud.  A fydd yn cael ei thorri eleni?  Amser a ddengys! Lleoliad: Am fwy o wybodaeth am Ynys Môn ewch i www.visitanglesey.com

Hanes

Ras hwylio chwedlonol o amgylch arfordir Môn yw Ras o Amgylch Môn sydd wedi’i chynnal bob blwyddyn ers 1966. 47 mlynedd yn ôl, roedd y ras yn cymryd dau ddiwrnod gyda’r morwyr yn mwynhau noson mewn gwesty yng Nghaergybi.   Ond newidiodd hynny’n fuan, er nad oes neb yn gwybod yn iawn pryd, a daeth yn fordaith ddi-dor o amgylch yr ynys. Mae’r ras yn un gyffrous, anturus ar brydiau, ond y cyfle i hwylio o amgylch arfordir hardd yr ynys a herio’r moroedd yw’r hyn sy’n gwneud hon yn ras y mae hwylwyr yn ymgiprys i gymryd rhan ynddi.

 

5 Awst 2017