Round Anglesey Race / Ras o Amgylch Môn

The Round Anglesey Race is a legendary sailing race that has been gracing Anglesey’s shoreline since 1966. 47 years ago it was a two day event with sailors enjoying an overnight stop at Holyhead.It soon changed, although the exact date is not known, to become a non-stop circumnavigation of the Island.

Ras hwylio chwedlonol o amgylch arfordir Môn yw Ras o Amgylch Môn sydd wedi'i chynnal bob blwyddyn ers 1966. 47 mlynedd yn ôl, roedd y ras yn cymryd dau ddiwrnod gyda’r morwyr yn mwynhau noson mewn gwesty yng Nghaergybi. Ond newidiodd hynny’n fuan, er nad oes neb yn gwybod yn iawn pryd, a daeth yn fordaith ddi-dor o amgylch yr ynys.

 


 

 


 

The annual race is exciting and sometimes even hair-raising but the chance to sail around the Island’s beautiful coastline in demanding sea conditions is what makes this a race sailors wouldn’t miss for the world!

The star and finish line is at Menai Bridge and the race is a clock-wise course which starts with a navigation down the Menai Strait, under the two bridges and through the infamous Swellies.

The race then continues around to beautiful Newborough and the romantic Llanddwyn Island; past Rhosneigr, the adrenalin sports capital of the Island and then up to South Stack Lighthouse which provides the first beacon along the northern coast of Anglesey and then over to Holyhead.

The race then continues down the eastern side of the Island taking in the Mice, three Islands which are notorious for strong tides, past the old busy port of Amlwch which was the focal point for transporting the copper from nearby Parys Mountain, down to Point Lynas, an unusual and distinctive castellated lighthouse near Llaneilian, before proceeding past Moelfre and Benllech to Puffin Island, the ninth largest island off the coast of Wales which marks the northeastern end of the Menai Strait.

With the finish line almost in sight, the last leg of the race is past Beaumaris straight down to Menai Bridge.

The record is 9 hours and 40 minutes and the race is usually held in August so whether this will be beaten remains to be seen!

In 2014, the Race went back to its roots and becomes a two day event again, starting and finishing at Beaumaris with the return of the overnight stop at Holyhead.

 


 

Mae’r ras yn un gyffrous, anturus ar brydiau, ond y cyfle i hwylio o amgylch arfordir hardd yr ynys a herio’r moroedd yw’r hyn sy’n gwneud hon yn ras y mae hwylwyr yn ymgiprys i gymryd rhan ynddi.

Mae\'r ras yn cychwyn ac yn gorffen ym Mhorthaethwy, yn cychwyn drwy hwylio i lawr afon Menai, o dan y ddwy bont a thrwy ddyfroedd twyllodrus Pwll Ceris

Yna, heibio harddwch Niwbwrch a rhamant Ynys Llanddwyn, Rhosneigr, canolfan chwaraeon antur yr ynys, ac i fyny at oleudy Ynys Lawd, y llusern gyntaf ar arfordir gogleddol Môn cyn cyrraedd Caergybi.

Yna, ymlaen i lawr ochr ddwyreiniol yr ynys, heibio i Ynys Badrig â’i cherrynt gwyllt, Amlwch, hen borthladd lle byddai llongau’n llwytho copr Mynydd Parys, ac i lawr i Drwyn Lynas, goleudy â’i waliau castell anarferol ger Llaneilian, cyn mynd heibio Moelfre a Benllech a chyrraedd Ynys Seiriol, nawfed ynys fwyaf oddi ar arfordir Cymry a lle mae pen gogledd-ddwyreiniol Afon Menai.

Gyda’r terfyn ar y gorwel, rhan olaf y ras yw heibio Biwmares ac yn syth i lawr i Borthaethwy.

Mae y ras yn cael ei chynnal yn Mis Awst. Y record yw 9 awr a 40 munud.A fydd yn cael ei thorri eleni?Amser a ddengys!

Yn 2014, aeth y ras yn ôl at ei gwreiddiau ac yn dod yn ddigwyddiad deuddydd unwaith eto. Mae’r dyddiad i’w gadarnhau, ond bydd yn cychwyn ac yn gorffen ym Miwmares gyda seibiant dros nos yng Nghaergybi.