Hafan

Bydd y ras eleni’n cael ei chynnal ddydd Sadwrn 5 Awst.  Y record yw 9 awr a 40 munud.  A fydd yn cael ei thorri eleni?  Amser a ddengys! Lleoliad: Am fwy o wybodaeth am Ynys Môn ewch i www.visitanglesey.com

Hanes

Ras hwylio chwedlonol o amgylch arfordir Môn yw Ras o Amgylch Môn sydd wedi’i chynnal bob blwyddyn ers 1966. 47 mlynedd yn ôl, roedd y ras yn cymryd dau ddiwrnod gyda’r morwyr yn mwynhau noson mewn gwesty yng Nghaergybi.   Ond newidiodd hynny’n fuan, er nad oes neb yn gwybod yn iawn pryd, a daeth yn fordaith ddi-dor o amgylch yr ynys. Mae’r ras yn un gyffrous, anturus ar brydiau, ond y cyfle i hwylio o amgylch arfordir hardd yr ynys a herio’r moroedd yw’r hyn sy’n gwneud hon yn ras y mae hwylwyr yn ymgiprys i gymryd rhan ynddi.

Y Digwyddiad 2015

Yn 2015, bydd y ras yn mynd yn ôl at ei gwreiddiau ac yn dod yn ddigwyddiad deuddydd unwaith eto. Mae’r dyddiad i’w gadarnhau, ond bydd yn cychwyn ac yn gorffen ym Miwmares gyda seibiant dros nos yng Nghaergybi.

Cofrestru eich cwch

Cael y ffurflen gais ar gyfer 2015, a rheolau a rheoliadau, ewch i’r dudalen lawrlwytho

5 Awst 2017